คำเตือน : ผลิตภัณฑ์นี้มีนิโคติน นิโคตินเป็นสารเคมีที่เสพติด

×

นิโคติน เอ็กซ์

เทคโนโลยีนิโคตินยุคใหม่

พัฒนาโดย ดร.เฉินเยว่ซิง ผู้ประดิษฐ์เกลือนิโคติน e-liquid

แนวคิดและโครงสร้างแนวคิดและโครงสร้าง

รวบรวมส่วนผสมหลักจากสารสกัดยาจากสูบธรรมชาติ การสร้างสูตรของเหลวอิเล็กทรอนิกส์จากด้านล่างด้วยความสมดุลที่แม่นยำของนิโคตินและส่วนประกอบอื่นๆ และวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติของโมเลกุลอินทรีย์อย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลอย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อที่ส่วนผสมทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำบูรณ์แบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

นิโคติน เอ็กซ์ (Nicotine X) ยังประสบความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ น้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า รสยาสูบ ที่ได้รับพลังจากเทคโนโลยีการทำให้กลายเป็นไอที่ซับซ้อนช่วยฟื้นคืนรสชาติที่ซับซ้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของยาสูบคลาสสิกในไออิเล็กทรอนิกส์

ความสำบูรณ์แบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า